ஆறாம்வருட ஆறாத்துயர் அமரர்.இளையதம்பி சினேந்திரன்

ஆறாம்வருட ஆறாத்துயர் அமரர்.இளையதம்பி சினேந்திரன் (இளைப்பாறிய அதிபர்-காரைதீவு)