காரைதீவு ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமியின் 66வது குரு பூசை

காரைதீவு ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமி அவர்களின் 66வது குரு பூசை எதிர்வரும் 30.07.2017 அன்று மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றுள்ளது.