நீங்களும் கிராம சேவக நில அதிகாரியாக தொழில் புரிய அறியதோர் வாய்ப்பு…

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சகத்தின் கீழ் கிராம சேவகர் சேவைக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றது….

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி – 30-03-2017

மேலதிக தகவல்களை கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்…. விண்ணப்ப படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

http://gic.gov.lk/gic/