பாண்டிருப்பு மஹாவிஷ்ணு ஆலய வருடாந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தின் 09ம் நாள் திருவிழா

பாண்டிருப்பு மஹாவிஷ்ணு ஆலய வருடாந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தின் ஒன்பதாம் நாள் திருவிழாவாகிய இன்று புதன்கிழமை மிகவும் சிறப்பான முறையில் இடம்பெற்றது.

இதன் போதான படங்கள்…