காரைதீவு 08ம் பிரிவில் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு

மத்திய வீதி காரைதீவு 08 ம் பிரிவில் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு நான்கு படுக்கை அறைகள்,வரவேற்பு அறை,சமையல் அறை, குளியல் அறையுடன் கூடிய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு : 0756777345 தகவல்-சுபராஜ்

Read More