2019ஆம் ஆண்டு தொடக்­கம் ஜி.சீ.ஈ. உயர் தரப் பரீட்­சை­யை­யும், சாதா­ரண தரப் பரீட்­சை­யை­யும் ஒரே நேரத்தில்!

2019ஆம் ஆண்டு தொடக்­கம் ஜி.சீ.ஈ. உயர் தரப் பரீட்­சை­யை­யும், சாதா­ரண தரப் பரீட்­சை­யை­யும் ஒரே சம­யத்­தில் நடத்­து­வ­தற்­கான வழி­மு­றை­களை மேற்­கொள்­ளு­மாறு கல்­வி­ய­மைச்­சர் அகி­ல­வி­ராஜ் காரி­ய­வ­சம் அமைச்சு அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு ஆலோ­சனை வழங்­கி­யுள்­ளார். கடந்த திங்­கள்­கி­ழமை கல்­வி­ய­மைச்­சில் நடை­பெற்ற கூட்­ட ­மொன்­றில் உரை­யாற்­றிய அமைச்­சர், இலங்­கை­யில் நடக்­கும் மிகப்­பெ­ரிய பரீட்­சை­க­ளான உயர்­தர, சாதா­ரண தரப் பரீட்­சை­களை ஒரே நேரத்­தில் நடத்­து­வ­தால் மாண­வர்­க­ளுக்­குப் பல்­வேறு அனு­கூ­லங்­கள் உள்­ள­தா­கக் குறிப்­பிட்­டார். அத்­து­டன், வெளி­நா­டு­க­ளுக்கு உயர் கல்­விக்­கா­கவோ தொழி­லுக்­கா­கவோ செல்­லும் இலங்­கை­யர்­க­ளின் நல­னைக் கருத்­திற்­கொண்டு அவர்­க­ளுக்கு வழங்­கப்­ப­டும் பரீட்­சைச் சான்­றி­த­ழின் பிர­தி­யொன் றைச் சம்­பந்­தப்­பட்ட தூத­ர­கத்­துக்கு வழங்­கு­மா­றும் அவர் அதி­கா­ரி­க­ளுக்­குப் பணிப்­புரை விடுத்­தார். இந்த நட­வ­டிக்­கை­யின் மூலம் வெளி­நாடு செல்­ப­வர்­கள் தங்­க­ளது பரீட்சை சான்­றி­தழ்­க­ளில் மோசடி செய்­வதை முற்­றா­கத் தடுக்­க­மு­டி­யு­மெ­ன­வும் அவர் சுட்­டிக்­காட்­டி­னார்.

Read More