காரைதீவு பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய தீமிதிப்பு நேரடி ஒளிபரப்பு உங்கள் காரைதீவு.எல்கே இல்

காரைதீவு ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய வருடாந்த தீமிதிப்பு நிகழ்வானது 30.06.2017 அன்று இடம்பெறவுள்ளது.

Read More