அம்பாறை மாவட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகள் மீண்டும் போராட்டம்!!

அம்பாறை மாவட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்குவதில் அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு மற்றும் வேலையற்ற பட்டதாரிகளின் எதிர்கால நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக  விஷேட கலந்துரையாடலும்  கூட்டமும் மனிதச்சங்கிலி போராட்டமும்  09…

Read More